Voor wie

Psychosociale hulpverlening/ Geestelijke Gezondheidszorg

Psychosociale hulpverlening/ Geestelijke Gezondheidszorg kan helpen wanneer je (alleen of samen) lijdt onder zaken die je leven bemoeilijken en belemmeren.

Veel mensen komen naar de praktijk met vragen op het gebied van

 • angsten
 • traumatische ervaringen
 • persoonlijkheidsproblemen
 • gedragsproblemen
 • verlegenheid en onzekerheid
 • relatieproblemen door verschil, gebeurtenis, ontrouw
 • opvoedingsproblemen
 • emotieregulatie (agressie)
 • familieproblemen
 • omgaan met je sexualiteit
 • rouwverwerking
 • echtscheiding
 • leven met een beperking/ handicap/ chronische ziekte
 • samen opvoeden na echtscheiding
 • autisme in een relatie
 • burn out
 • op zoek naar de zin van je leven

Psychosociale hulp en basis-GGZ wordt doorgaans geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de zorgverzekering (basis of aanvullend) (volwassenen), of middels een PGB vanuit de WMO of de Jeugdwet (jongeren tot 18 jaar) (gemeentelijke financiering)

voor-wie-coaching

Coaching

Coaching kan kortdurend of langer ingeroepen worden. Een coachingstraject kan op eigen verzoek worden gedaan maar wordt ook door werkgevers aangevraagd.

Mensen komen voor coaching met leervragen op onder meer de onderstaande gebieden. Ik heb veel ervaring met coaching van werkers in onderwijs, zorg en kerk.

 • op zoek naar meer balans tussen werk en privé
 • terugkeer in het werk na een verzuimperiode
 • omgaan met je blinde vlek
 • omgaan met je irritatie
 • ik voel me overvraagd en geclaimd
 • hoe weet ik mijn grenzen
 • ondersteuning bij het oppakken van een nieuwe baan of functie
 • onderzoeken of je nog wel op je plek zit
 • omgaan met een teamlid met wie het niet klikt

Mediation

Mediation is een kortdurend traject, gericht op het omgaan met een conflict. De partijen die in conflict zijn willen samen een (desnoods zakelijke) oplossing nastreven. Voorwaarde is dat beiden elkaar iets gunnen, willen toewerken naar een win-winsituatie.

Mediation wordt ingeroepen in situaties als:

 • moeite met afspraken rond de kinderen na een echtscheiding
 • buren in conflict
 • spanning tussen een werkgever en werknemer
 • samenwerking in het (agrarische) familiebedrijf

 

 

Privacyverklaring

Doel: Deze privacyverklaring heeft tot doel om u als cliënt te informeren over hoe ik omga met uw geregistreerde persoonsgegevens.

Verantwoordelijke: Praktijk Martijn Adams hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar cliënten. Ik verwerk uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeer ik u over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk en hoe u deze kunt wijzigen of eventueel hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door de praktijk worden aangeboden, zie www. martijnadams.nl.

Artikel 1. Het doel van het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

 1. Hulpverlening en Coaching

Om u op een goede manier te kunnen begeleiden/coachen vraag ik u om uw persoonlijke gegevens.

 1. Facturering

Indien van toepassing worden uw gegevens ook gebruikt om fakturen te verzorgen.

Artikel 2. Beveiliging van gegevens

De praktijk maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheids-procedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ik van u ontvangen heb.

Artikel 3. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die ik verwerk. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens wijzigen of verwijderen.

Artikel 5. Bewaartermijn

De praktijk bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 5 jaar na uw laatste bezoek of contact, tenzij de praktijk op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 6. Wijziging privacyverklaring

De praktijk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Een aanpassing zal via deze website www.martijnadams.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van mijn diensten gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 30-10-2018.